Uskladnění baterie Xplorer GLX

Pokud nebudete zařízení používat po dobu více než 30 dnů, odpojte baterii.

 1. Zkopírujte potřebná data na flash disk nebo do počítače.
 2. Nabijte baterie na alespoň 40% kapacity.
 3. Odpojte dobíjecí zdroj.

V případě, že má Váš Xplorer GLX seriové číslo začínající řadou 0624 nebo nižší:

 1. Odpojte GLX od napájení.
 2. Podržte vypínací tlačítko do doby než se zařízení vypne.
 3. Odšroubujte dva šroubky, které naleznete na zadní straně GLX nejdále od obrazovky.
 4. Odstraňte kryt baterie.
 5. Položte dlaň na baterii a GLX otočte, tak aby Vám baterie vypadla do ruky.
 6. Baterii podržte a GLX opět otočte. Odpojte všechny 4 kabely a uvolněte konektor.
 7. Kryt upevněte šroubky zpět tak, aby se Vám neztratily.

V případě, že má Váš Xplorer GLX seriové číslo začínající řadou vyšší než 0624:

 1. V menu otevřete položku Home/Settings.
 2. Stiskem F3 otevřete Battery Set menu.
 3. Tlačítkem pro výběr zvolte Disconnect Battery.
 4. (Objeví se varovné hlášení.) Pokud jste si zálohovali potřebná data stiskněte OK.
 5. (GLX opět zapnete připojením dobíjecího adaptéru nebo stisknutím resetovacího tlačítka na zadní straně zařízení.)

Doporučení: Kapacitě baterie prospěje, pokud je každých 60 dnů 2-3x vybijete a opět nabijete.

 1. Baterie plně nabijte (cca. 6 hodin)
 2. GLX plně vybijte, až se sám vypne.

V případě, že baterie již ztratila svou kapacitu, je možné objednat novou pod číslem PS-2527.