dataloggery připojené k PC

Autor: Tomáš Kotvald
Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 856/3 Praha 1
Školní rok: 2015/2016
Typ projektu: D - soubor úloh

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • metodický materiál pro učitele

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Téma Oxid uhličitý obsahuje experimenty:

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)
 • foto

Téma Zrychlení obsahuje experimenty:

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)
 • foto

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Existuje celá řada elektrochemických analytických metod založených na měření rovnovážného elektromotorického napětí článku. Principem je měření napětí (rozdílu potenciálů) mezi dvěma elektrodami ponořenými do analyzovaného roztoku.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • metodický materiál pro učitele

V praxi se používají kladkostroje složené z několika kladek pevných a volných, cílem pokusu je studentům vysvětlit jak funguje pevná a volná kladka. Jak velkou silou působíme na volný konec lana u pevné a volné kladky.

Autor: Mgr. Monika Skákalíková

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • metodický materiál pro učitele
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Důkaz změny vnitřní energie zářením. Vnitřní energie je energie částic, ze kterých se těleso skládá. Když je těleso teplejší, jeho částice se pohybují rychleji, a jeho vnitřní energie je proto větší. Vnitřní energii tělesa lze zvýšit zářením.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Vzájemné působení sil, výslednice sil.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Hookův zákon

zařazení: SŠ, ZŠ (mechanika, nauka o materiálech)

potřebné sondy a zařízení: GLX Xplorer PS – 2002 nebo počítač USB portem a PASPORT USB link PS ‑ 2100A, senzor síly PS ‑ 2104, pravítko či posuvné měřítko 

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list

Elektromagnetická indukce (Čím je indukované napětí ovlivňováno?)

zařazení: SŠ (elektromagnetické pole)

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list

Zákon zachování mechanické energie (Co se děje při jízdě z kopce?)

zařazení: ZŠ, SŠ (práce, výkon, energie)

potřebné sondy a zařízení: GLX Xplorer PS – 2002 nebo počítač USB portem a PASPORT USB link PS ‑ 2100A, senzor pohybu PS ‑ 2103

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Stránky

Přihlásit se k odběru dataloggery připojené k PC