Absolutní nula (Gay-Lussacův zákon)

Měření tlaku a teploty vzduchu ve zkumavce.

Extrapolace naměřené závislosti vede k určení absolutní nuly.

Projekt: 

soubory uloženy lokálně na tento server
Materiály ke stáhnutí

Pracovní návod: 

Experiment ve formátu PASCO (.spk, .spk2, .cap, .ds) : 

V katalogu Pasco.cz

Případné alternativy k použitým čidlům