Chemické hodiny

Kolem nás můžeme narazit na celou řadu oscilátorů. Všichni si dobře umíme vybavit třeba kyvadlo. Existuje ale řada oscilátorů, které nejsou tak viditelné. Co třeba čistě chemický oscilátor?
Problematika oscilačních chemických reakcí je nedílně spojena se jménem B. P. Belousov, který při studiu Krebsova cyklu pozoroval zajímavý oscilační jev.
V našem případě se podíváme na Briggsovu–Rauscherovu reakci. A nejen že se na ní podíváme, pokusíme se její průběh také ovlivnit změnami reakčních podmínek.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
  • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)
  • foto
  • video
Hodnocení
Celkem hlasů: 1