Dýchání do vody

V atmosféře naší planety převládají především dusík (78 %) následován kyslíkem (21 %). Daleko za touto dvojicí je argon (1 %) a oxid uhličitý (0,039 %). Je mezi uvedenými plyny takový, který by reagoval s vodou? A pokud ano, jak? Je množství uvedených plynů stejné i tehdy, pokud budeme hovořit o vydechovaném vzduchu? Na tyto i další otázky nám dá odpověď jednoduchý experiment, ve kterém z několika různých pohledů prostudujme reakci probíhajicí mezi jedním z vydechovaných plynů a roztokem hydroxidu vápenatého. Budeme si přitom všímat nejen změn vodivosti, pH a teploty, ale také změny barevnosti.

Projekt: 

soubory uloženy lokálně na tento server
Materiály ke stáhnutí

Metodický materiál pro učitele : 

V katalogu Pasco.cz

Případné alternativy k použitým čidlům