EKG a srdeční frekvence

Srdeční cyklus (srdeční revoluce) je pravidelně se opakující činnost srdce, která zahrnuje stah srdečního svalu (systolu) a jeho následující uvolnění (diastolu). Celý cyklus v sobě zahrnuje depolarizaci (systolu) síní, repolarizaci (diastolu) síní, depolarizaci (systolu) komor a repolarizaci (diastolu) komor. Pro činnost srdce je významný časový interval, označovaný jako QT, který vyjadřuje celkové trvání depolarizace a repolarizace komor. Vnějším projevem srdečního cyklu je tep. Při zvýšené fyzické zátěži se zvyšuje srdeční frekvence a každému je jasné, že se musí zkracovat i doba, po kterou probíhá srdeční cyklus.
Ve cvičení změřením EKG v klidu a po fyzické zátěži najdeme odpověď na otázku, jestli se na zkrácení doby trvání srdečního cyklu podílí systola a diastola síní ve stejné míře jako systola a diastola komor.

Projekt: 

soubory uloženy lokálně na tento server
Materiály ke stáhnutí

Metodický materiál pro učitele : 

Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
Hodnocení
Celkem hlasů: 0

V katalogu Pasco.cz

Případné alternativy k použitým čidlům