Endotermické a exotermické reakce

Potřebujete zahřát nebo zchladit?
V následujícím laboratorním cvičení využijí studenti teplotní
čidlo ke studiu tepelného zabarvení chemické reakce.
Při celé řadě chemických reakcí, které studenti znají,
se uvolňuje značné množství tepla. Běžných reakcí, při
nichž naopak dochází k ochlazování (teplo je odebíráno
od okolního prostředí) studenti znají podstatně méně.
V tomto cvičení jsou vybrány takové chemické reakce,
které jsou dobře proveditelné ve školních podmínkách,
a současně jsou „dostatečně“ exotermické i endotermické.

soubory uloženy lokálně na tento server
Materiály ke stáhnutí

Metodický materiál pro učitele : 

Pracovní návod: 

Pracovní list: 

Vyřešený pracovní list: 

Experiment ve formátu PASCO (.spk, .spk2, .cap, .ds) : 

Zařazení
Hodnocení
Celkem hlasů: 0

V katalogu Pasco.cz

Případné alternativy k použitým čidlům