Iontově selektivní elektrody (ISE) – jak na ně?

Existuje celá řada elektrochemických analytických metod založených na měření rovnovážného elektromotorického napětí článku. Principem je měření napětí (rozdílu potenciálů) mezi dvěma elektrodami ponořenými do analyzovaného roztoku. Tyto metody souhrnně označujeme jako potenciometrické metody.
V následujícím souhrnném základním textu, který je primárně určen učitelům základních a středních škol, se budeme zabývat oblastí potenciometrie využívající takové elektrody, které jsou selektivně citlivé pouze k některým iontům.

Autoři: prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc. a Mgr. Tomáš Feltl

soubory uloženy lokálně na tento server
Materiály ke stáhnutí

Metodický materiál pro učitele : 

V katalogu Pasco.cz

Případné alternativy k použitým čidlům