Ověření platnosti 2. Newtonova pohybového zákona

Co způsobuje zrychlování těles? Na čem velikost tohoto zrychlování závisí? Cílem je ověřit, že platí 2. Newtonův pohybový zákon, tedy že zrychlení soustavy těles je přímo úměrné výslednici sil působících na soustavu a nepřímo úměrné celkové hmotnosti soustavy.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

  Časová náročnost: 

  Náročnost provedení: 

  HW a SW: 

   Použitá čidla: 

    Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

    • metodický materiál pro učitele
    • vyřešený pracovní list
    Hodnocení
    Celkem hlasů: 0