Stanovení kyseliny fosforečné v Coca – Cole

Nápoje typu Coca-Cola, Pepsi-Cola apod. obsahují kyselinu fosforečnou, která při dlouhodobém užívání, může být zdraví škodlivá. Z důvodu zbarvení těchto nápojů je obtížné provést indikaci vizuálně, proto se nabízí využití pomocí pH elektrody. Touto metodou lze také stanovit obsah oxidu uhličitého.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

  Časová náročnost: 

  Náročnost provedení: 

  HW a SW: 

   Použitá čidla: 

    Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

    • metodický materiál pro učitele
    • pracovní list
    • vyřešený pracovní list
    Hodnocení
    Celkem hlasů: 0