Studium izotermického děje

Proč nafouknutý fotbalový míč promáčkneme jen trochu? Proč, když je měkký, zmáčkneme ho víc a menší silou? Proč při příliš velkém zatížení praskne? Cílem je ukázat, že při izotermickém ději je grafem závislosti tlaku plynu na jeho objemu nepřímá úměrnost. Tedy, že součin objemu plynu a jeho tlaku je konstantní. Dalším cílem je diskuse významu konstanty k v rovnici získané aproximací dat funkcí nepřímá úměrnost.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

  Časová náročnost: 

  Náročnost provedení: 

  HW a SW: 

   Použitá čidla: 

    Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

    • metodický materiál pro učitele
    • pracovní návod
    • pracovní list
    • vyřešený pracovní list
    • foto
    Hodnocení
    Celkem hlasů: 0