Studium magnetického pole cívky

Na čem závisí magnetické pole cívky? Jak se dá velikost tohoto magnetického pole zvětšovat? Jak tyto poznatky využít k určení jedné ze základních fyzikálních konstant – permeability vzduchu? Cílem je ukázat závislost velikosti magnetické indukce uvnitř cívky na velikosti elektrického proudu, který touto cívkou teče. Dalším cílem je ukázat, jak velikost magnetické indukce závisí na počtu závitů cívky. Dále z naměřených dat určit hodnotu permeability vzduchu.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

  Časová náročnost: 

  Náročnost provedení: 

  HW a SW: 

   Použitá čidla: 

    Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

    • metodický materiál pro učitele
    • pracovní návod
    • pracovní list
    • vyřešený pracovní list
    • foto
    Hodnocení
    Celkem hlasů: 0