Určení hustoty kapalin pomocí Archimédova zákona

Proč se nám tělesa ve vodě zdají být lehčí než ve vzduchu? Proč největší živočichové žijí ve vodě? Je lehčí plavat v moři nebo v rybníce? Plavalo by se nám dobře v lihu? Cílem je ukázat platnost Archimédova zákona a také netradiční metodu měření hustoty kapalin. Porovnat výsledky získané touto metodou s tradiční metodou určení hustoty pomocí měření hmotnosti a objemu kapaliny.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

  Časová náročnost: 

  Náročnost provedení: 

  HW a SW: 

   Použitá čidla: 

    Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

    • metodický materiál pro učitele
    • pracovní návod
    • pracovní list
    • vyřešený pracovní list
    • foto
    Hodnocení
    Celkem hlasů: 0