Vápenaté ionty v minerální vodě

Vápník kolem sebe nalezneme v řadě sloučenin. Některé z nich tvoří přímo celá pohoří (sádrovec, vápenec, dolomit, apatit, …), jiné jsou třeba součástí živých organizmů. Najdeme ho třeba ve schránkách plžů, mlžů, u korálnatců a dalších. V našem vlastním těle je nejvíce vápníku vázáno v kostech a zubech (asi 99 %). Velice důležitý je ovšem vápenatý kationt prakticky pro každou buňku.
V tomto experimentu stanovíme koncentraci vápenatých iontů v minerální vodě a porovnáme získané hodnoty s hodnotou uváděnou výrobcem.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení
Hodnocení
Celkem hlasů: 0

V katalogu Pasco.cz

Případné alternativy k použitým čidlům