Voltampérové charakteristiky diod

Kterou elektrickou součástkou teče elektrický proud jen jedním směrem? A teče jí proud okamžitě po připojení zdroje nebo musí mít zdroj dostatečné elektrické napětí, aby součástku „otevřel“? K čemu se dá tato součástka využít? Cílem je změřit voltampérovou charakteristiku křemíkové, germaniové, Zenerovy a LED diody, porovnat je navzájem, určit prahová napětí pro jednotlivé druhy diod a průrazné napětí pro Zenerovu diodu.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

  Časová náročnost: 

  Náročnost provedení: 

  HW a SW: 

   Použitá čidla: 

    Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

    • metodický materiál pro učitele
    • pracovní návod
    • pracovní list
    • vyřešený pracovní list
    • foto
    Hodnocení
    Celkem hlasů: 0