Voltampérové charakteristiky spotřebičů

Napadlo vás někdy, jestli je elektrický odpor různých elektrických součástek stále stejný nebo na něčem dalším závisí? Platí Ohmův zákon pro část obvodu pro všechny součástky? Cílem je změřit voltampérovou charakteristiku rezistoru, žárovky a termistoru, porovnat je navzájem a určit, jak se mění elektrický odpor s rostoucím elektrickým proudem, který součástkou teče.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

  Časová náročnost: 

  Náročnost provedení: 

  HW a SW: 

   Použitá čidla: 

    Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

    • metodický materiál pro učitele
    • pracovní návod
    • pracovní list
    • vyřešený pracovní list
    • foto
    Hodnocení
    Celkem hlasů: 0