Zatěžovací charakteristika zdroje

Jsou všechny zdroje stejnosměrného napětí stejné? Proč se v autě používá olověný akumulátor a ne plochá baterie? Čím se tedy jednotlivé zdroje od sebe liší? S čím souvisí „tvrdost“ zdroje? Má něco společného s tvrdostí hornin? Cílem je změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické napětí, zkratový proud a vnitřní odpor jednotlivých zdrojů, roztřídit zdroje na měkké a tvrdé. Sestrojit závislost elektrického výkonu zdroje na elektrickém proudu a zjistit, při jaké účinnosti je elektrický výkon maximální.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

  Časová náročnost: 

  Náročnost provedení: 

  HW a SW: 

   Použitá čidla: 

    Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

    • metodický materiál pro učitele
    • pracovní návod
    • pracovní list
    • vyřešený pracovní list
    • foto
    Hodnocení
    Celkem hlasů: 0