Experimentem k poznání (EXPOZ)

Potrál Experimentem k poznání je otevřenou nekomerční platformou pro výměnu výukových materiálů, zkušeností, nápadů a vzájemnou pomoc. Přinášíme:

Projekt podporuje zavádění experimentálních systémů do výuky chemie, fyziky, biologie, nebo zeměpisu.

Moderní laboratorní experimentální systémy nejsou zatím (rok 2011) na školách v naší republice příliš rozšířeny, přestože patří obecně k prvním aplikacím ICT ve výuce a prokazatelně u žáků zvyšují schopnost správného pochopení a interpretace přírodních jevů a procesů. Náš projekt bude usilovat o zaplnění právě této mezery.

Tým sestavený z vyučujících poličského gymnázia vytvořil metodické materiály a připravil školení, která jsou vodítkem pro zavádění těchto nových výukových pomůcek do každodenní výuky.

Výhodou našeho portálu je, že se neomezuje na jediné řešení (Pasco, Vernier, ISES, atd.), ale nabízí prostor pro všechny, kteří chtějí svými materiály a zkušenostmi přispět k lepší výuce přírodních věd.

Fotogalerie
Videogalerie
Gymnázium Polička
nábřeží Svobody 306
57201  Polička
Česká republika

Pozice na mapě: 

Materiály z projektu: