Přehled projektů/škol

Projekt/škola

Badatelská sada SENSORIUM - ukázky výukového obsahu

PROFIMEDIA s.r.o.
Litevská 1174/8
10000  Praha 10
Česká republika
Připravili jsme pro Vás 28 žákovských úloh. Při jejich řešení žáci pracují se senzory (a jejich příslušenstvím), které obsahuje žákovská sada PASCO Sensorium. Součástí každé z úloh je metodická podpora, která slouží jako kompletní průvodce všemi těmito 28 úlohami. Na tomto webu naleznete ukázky dvou úloh z celého souboru. Zaměření úloh na vzdělávací oblast: Člověk a příroda, věková skupina: II. stupeň ZŠ Cílové kompetence: Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní. Kontaktní informace pro případ dotazu: info@pasco.cz

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

EKO Gymnázium a Střední odborná škola multimediálních studií Poděbrady
Na Hrázi 64
290 01  Poděbrady
Česká republika
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem dospěli učitelé a žáci na poděbradském EKO Gymnáziu a Střední odborné škole Multimediálních studií k otevření nové laboratoře. Stejnojmenný projekt umožnil vznik a vybavení moderní laboratoře pro přírodovědné experimenty s přístroji značky PASCO.

Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska

Město Frýdlant
Nám. T.G. Masaryka 37
464 01  Frýdlant v Čechách
Česká republika
Projekt je zaměřen na implementaci měřícího systému PASCO do výuky přírodovědných předmětů (fyzika, přírodověda, zeměpis a chemie) na základních školách Frýdlantského výběžku. Učitelé v rámci projektu obdrželi na školy vybavení a také absolvovali několik desítek hodin školení a praktických workshopů, kde se seznamovali s jednotlivými komponenty systému PASCO, možnostmi využití čidel a snímačů v praxi. V pracovních skupinách si prakticky vyzkoušeli různé druhy měření a způsoby vyhodnocení naměřených výsledků a práci se softwarem SPARKvue. Hlavním cílem projektu tedy byla modernizace a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů pro žáky. Za tímto účelem vzniklo 40 materiálů vytvořených účiteli a ověřených ve výuce.

Experimentem k poznání (EXPOZ)

Gymnázium Polička
nábřeží Svobody 306
57201  Polička
Česká republika
Potrál Experimentem k poznání je otevřenou nekomerční platformou pro výměnu výukových materiálů, zkušeností, nápadů a vzájemnou pomoc. Přinášíme: Metodické a výukové materiály. Nabídku školení (nyní po ukončení projektu zpoplatněné). Kontakty na pedagogy, kteří Vám pomohou či poradí. Projekt podporuje zavádění experimentálních systémů do výuky chemie, fyziky, biologie, nebo zeměpisu. Portál projektu EXPOZ, Web gymnázia v Poličce

Experimenty s interaktivní stavebnicí a bádáním fyzikálních dějů do nitra automobilu

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 4
102 00  Praha 10 - Hostivař
Česká republika
Projekt zdůrazňuje potřebu vrátit do škol experiment jako základní prvek bádání. V rámci metody pokus-omyl-korektura si žáci mohou výrzaně zlepšit osvojení probírané látky, včetně nutnosti ovládnutí určité manuální zručnosti při provádění experimentu. Výrazný je i efekt vtažení žáka do procesu vyučování. Žáci budou v rámci experimetů rozvíjet své kompetence samostatnosti, strukturovaného myšlení, týmové spolupráce, odpovědnosti za výsledek a kvalitu práce. To jsou právě ty kompetence, které jsou v současné době poptávány zaměstnavateli na trhu práce nejvíce. www.skolahostivar.cz

Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
Tyršova 93
276 01  Mělník
Česká republika
Zajímavé hodiny chemie ve zbrusu nové laboratoři už nebudou jen snem. Díky úsilí Mgr. Miroslavy Bělochové a Ing. Bc. Martiny Čáslavové se celá snaha postupně stává realitou. Od října tohoto roku totiž úspěšně odstartoval grantový projekt Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, který přinese nejen moderní laboratoř, ale klade si i další cíle. Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 01  Bratislava
Slovensko
Materiál: Jednoduché prístrojové metódy v školskom chemickom laboratóriu Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Link na pracu, ktoru uverejnilo Metodicko-pedagogicke centrum pre skoly v SR. autor: Mikuláš Bartal,  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ, www.sosch.sk

Mozaika funkční gramotnosti

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.
Labská 27
625 00  Brno
Česká republika
Projekt MOZAIKA FUNKČNÍ GRAMOTNOSTI je zaměřen na žáky gymnázia a komplexní vzdělávání. Je koncipován jako soubor činností ve vybraných předmětech, které posílí jejich schopnosti a dovednosti uspět v běžném životě. Projekt usiluje o nalezení nových účinných a atraktivních metod práce, které posilují funkční gramotnost. Ta je chápána jako souhrn vědomostí a osvojených postupů nezbytných k orientaci v současném rychle se měnícím světě. Web projektu mozaika funkční gramotnosti

PASCO SPARKlabs, česky

PASCO Scientific
Litevská 1174/8
100 00  Praha 10
Česká republika
Úlohy z rodiny SPARKlabs jsou původními experimenty ve formátu software SPARKvue, které jsou standardně dodávány jako součást dataloggeru SPARK SLS. Na těchto stránkách naleznete jejich českou lokalizaci. Věříme, že i přes mírné odlišnosti v kurikulárních tradicích českého a amerického školství, můžete mnohé z těchto úloh shledat velice inspirativními! Originální stránky úloh SPARKlabs (v angličtině).

Po stopách Dunaja, ENVIROPROJEKT 2011

Stredná odborná škola chemická
Vlcie hrdlo 50
81100  Bratislava
Slovensko
Projekt realizovala Stredná odborná škola chemická v Bratislave vdaka financnej podpore Medzirezortnej komisie pre výber, hodnotenie a financnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Stránky