Stručný popis projektu

Projekt Experimentem k poznání je otevřenou nekomerční platformou pro výměnu výukových materiálů, zkušeností, nápadů a vzájemnou pomoc.

Přinášíme:

  • Metodické a výukové materiály.
  • Nabídku školení
  • Spolupráci s lektory, kteří Vám pomohou či poradí.

Projekt podporuje zavádění experimentálních systémů do výuky chemie, fyziky, biologie, nebo zeměpisu.

Tým sestavený z vyučujících poličského gymnázia vytvořil metodické materiály a připravil školení, která jsou vodítkem pro zavádění těchto nových výukových pomůcek do každodenní výuky.

Materiály k projektu - Experimentem k poznání (EXPOZ)

Analýza srdeční aktivity pomocí EKG
Barevnost látek kolem nás a její změny v průběhu chemické reakce
Dýchání do vody
EKG a srdeční frekvence
Elektrická vodivost elektrolytů
Faktory ovlivňující vitální kapacitu plic
Fermentace
Fyzická zátěž a tepová frekvence
Hydrolýza solí a změny pH
Chemické hodiny
Kdy je enzymu zima a kdy teplo
Kolik železa spolykáme
Koloběh dusíku
Konduktometrická titrace
Le Chatelierův princip
Měření hydrostatického tlaku
Měření rychlosti toku a průtoku
Měření ventilace plic metodou spirometrie
Měření závislosti teploty vody na čase zahřívání a ochlazování
Obsah plynů ve vydechovaném vzduchu
Odraz a absorpce světla
Ověření obsahu vitamínu C
Ověření platnosti 2. Newtonova pohybového zákona
pH půdy a žížalí neutralizace
Propustnost půdy
Rozklad síly na rovnoběžné složky
Rychlost chemických reakcí
Stanovení částečné přechodné tvrdosti vody
Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně
Stanovení kyseliny fosforečné v Coca – Cole
Stechiometrie chemické reakce
Studium izotermického děje
Studium magnetického pole cívky
Studium rostlinných barviv
Teplo chemické reakce
Teplota půdy
Určení hustoty kapalin pomocí Archimédova zákona
Vápenaté ionty v minerální vodě
Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep
Voltampérové charakteristiky diod
Voltampérové charakteristiky spotřebičů
Výstupový test
Využití senzoru GPS pro určení polohy bodu a záznam trasy.
Základní seznámení s prací s programem My World GIS 5.0; sídla a zemětřesení v Kalifornii
Zákon zachování hybnosti
Zatěžovací charakteristika zdroje
Závislost teploty a nadmořské výšky
Proces kvašení prakticky - výroba zázvorového piva
Cívka v obvodu střídavého proudu
Kondenzátor v obvodu střídavého proudu
Měření třecí síly
Určení hodnoty tíhového zrychlení
Zrychlení vozíku

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Neplatný vstup

Udělte prosím souhlas